O nás

Občianske združenie Štvorlístok deťom vzniklo v apríli 2008. Jeho hlavným poslaním je organizácia každoročného tábora pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, siroty, polosiroty a týrané deti zo všetkých kútov Slovenska.

Združenie nadviazalo na dlhoročnú tradíciu, ktorú v roku 1999 založila Nadácia Markíza. Podnetom pre založenie združenia bola snaha udržať tento projekt pri živote. S podporou stoviek dobrovoľníkov z radov študentov, učiteľov, riaditeľov škôl, lekárov a psychológov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov štátnej správy a samosprávy, starostov i primátorov, podnikateľov, širokej verejnosti a mnohých ľudí s veľkým srdcom sa to podarilo!

Od roku 2014 sa k projektu opäť pripojila Nadácia Markíza. OZ Štvorlístok deťom poskytuje projektu rozsiahlu finančnú, materiálnu a personálnu podporu.

Naším cieľom je aspoň na chvíľu vymaniť tieto deti z prostredia smútku, nedostatku a problémov. Aby zabudli na smutné zážitky z tragických udalostí v rodine (na úmrtie rodičov, súrodencov či týranie), na dospelácke povinnosti (na manuálnu prácu v snahe zlepšiť sociálnu situáciu rodiny či starostlivosť o zdravotne postihnutého rodiča), na sociálne pomery (na staré a obnosené oblečenie a obuv, kritickú striedmosť v stravovaní a pod.) a ukázať im, že život môže vyzerať aj inak!

Doposiaľ tábor poskytol útočisko a bezpečný priestor pre zábavu, oddych, nové skúsenosti a priateľstvá, ako aj rozsiahlu materiálnu pomoc pre takmer 4.000 detí z celej krajiny.

Budeme radi, ak sa k nám pridáte a pomôžete nám pripraviť krásne prázdniny pre ďalšie deti!

Zakladatelia OZ:

Mgr. Patrik Herman

Ing. Vladimír Maňka

JUDr. Soňa Šáliová.