Kontakty

Štvorlístok deťom Občianske združenie

Sídlo: Námestie SNP č. 13, 960 01 Zvolen

IČO: 45020434

DIČ: 2022818380

IČ DPH: nie sme platcami DPH

Zapísané: v Registri občianskych združení vedených Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-90/90-31901, zo dňa 28.3.2008

Číslo účtu: SK12 0200 0000 0024 3625 7551

Zakladatelia: Mgr. Patrik Herman, Ing. Vladimír Maňka, JUDr. Soňa Šáliová

V mene OZ koná: JUDr. Soňa Šáliová, predseda OZ; Mgr. Patrik Herman, člen združenia na základe plnej moci

E-mail: herman@markiza.sk (do predmetu, prosím, zadajte “Štvorlístok deťom”)