PRVÉ DARČEKY PUTUJÚ K DEŤOM

Prvé vianočné darčeky už dorazili k svojim malým adresátom…
Na východe Slovenska dnes potešili 36 detí….

Partneri akcie:
Mercedes-Benz MB Panónska, Bratislava
OZ Štvorlístok deťom
Detská organizácia FÉNIX
OZ Maják nádeje