Ako pomôcť?

Finančné dary

Milí priatelia, ak vás oslovila naša myšlienka, chcete sa k nám pridať a spoločne priniesť úsmev a radosť ďalším chudobným deťom, môžete poukázať akúkoľvek finančnú čiastku na účet číslo (IBAN): SK12 0200 0000 0024 3625 7551.


Darovacie stránky

Darujme.sk

Dobromat.sk


Vecné dary

Okrem finančnej pomoci, ktorá bude použitá priamo na úhradu nákladov na ubytovanie a stravu detí v tábore, nám pomôžu aj vecné dary. Nakoľko sa snažíme deťom a ich rodičom pomôcť aj po materiálnej stránke (kupujeme deťom oblečenie, obuv, hygienické a školské potreby), s radosťou privítame napríklad:
– tričká alebo polokošele (aj reklamné s firemným logom)
– školské potreby (zošity, farbičky, fixy, výkresy, školské ruksaky a pod.)
– športové potreby (lopty, ping-pongové rakety a loptičky, bedmintonové rakety a pod.)
– drogistický tovar (šampóny, sprchové gély, ale aj krémy na opaľovanie, repelenty a pod.)
– uteráky a osušky
– hračky (najlepšie univerzálne plyšové hračky a pod.)
– spoločenské hry (človeče, nehnevaj sa, karty a pod.)
(V prípade materiálnej pomoci by malo ísť o nový, nepoužitý tovar. Pre potreby akejkoľvek konzultácie nás kedykoľvek kontaktujte na herman@markiza.sk)


Venovanie 2% (3%) daní z príjmu

Základné údaje potrebné pre venovanie 2% daní (časť “II. Údaje o prijímateľovi”):

Obchodné meno alebo názov: Štvorlístok deťom
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, 851 07, Humenské námestie 3730/4
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 45020434

PDF súbor pre poukázanie 2%

Za akúkoľvek pomoc, v mene združenia i v mene všetkých detí – ĎAKUJEME!


POZOR NA FALOŠNÉ ZBIERKY!

V ostatnom čase nás znepokojujú informácie, že ľudí na uliciach zastavujú a oslovujú neznáme osoby, ktoré vyberajú peniaze v mene nášho združenia. Keďže naše združenie je vďaka rozsiahlej medializácií verejnosti pomerne známe, ľudia im s dôverou peniaze odovzdajú. Niektoré osoby dokonca založili vlastné občianske združenia s veľmi podobným názvom, v ktorom sa objavuje slovo „štvorlístok“ a môže tak prísť k nechcenej zámene s naším OZ. Občianske združenie (OZ) Štvorlístok deťom vyhlasuje, že finančné prostriedky na organizáciu letných táborov pre chudobné deti, siroty a polosiroty v žiadnom prípade nevyberá formou verejnej zbierky, nepoverilo žiadne osoby zastupovaním vo veciach zabezpečovania finančnej či materiálnej pomoci pre deti a finančné prostriedky či materiálnu pomoc získava výhradne z priamych darov fyzických a právnických osôb a grantov. Jedinými osobami oprávnenými konať v mene OZ Štvorlístok deťom sú jeho zakladatelia.

Akékoľvek poznatky a podozrenia, prosíme, ohláste na polícií a zdvorilo prosíme, aby ste informovali aj nás prostredníctvom emailu: herman@markiza.sk .

Ďakujeme za pochopenie!