Údaje združenia

Základné údaje potrebné pre venovanie 2% daní (časť “II. Údaje o prijímateľovi”):

Obchodné meno alebo názov: Štvorlístok deťom
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, 851 07, Humenské námestie 3730/4
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 45020434

PDF súbor pre poukázanie 2%