Kontakty

Štvorlístok deťom Občianske združenie
Sídlo: Humenské námestie 4, 851 07 Bratislava
IČO: 45020434
DIČ: 2022818380
IČ DPH: nie sme platcami DPH
Zapísané: v Registri občianskych združení vedených Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-90/90-31901, zo dňa 28.3.2008

Číslo účtu: SK12 0200 0000 0024 3625 7551

Zakladatelia: Mgr. Patrik Herman, Ing. Vladimír Maňka, JUDr. Soňa Šáliová
V mene OZ koná: Mgr. Patrik Herman, predseda OZ

E-mail: herman@markiza.sk (do predmetu, prosím, zadajte “Štvorlístok deťom”)