O nás

Občianske združenie Štvorlístok deťom vzniklo v apríli 2008. Jeho hlavným poslaním bola organizácia každoročného tábora pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, siroty, polosiroty a týrané deti zo všetkých kútov Slovenska.

Združenie nadviazalo na dlhoročnú tradíciu, ktorú v roku 1999 založila Nadácia Markíza. Podnetom pre založenie združenia bola snaha udržať tento projekt pri živote. S podporou stoviek dobrovoľníkov z radov študentov, učiteľov, riaditeľov škôl, lekárov a psychológov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov štátnej správy a samosprávy, starostov i primátorov, podnikateľov, širokej verejnosti a mnohých ľudí s veľkým srdcom sa to podarilo!

Naším cieľom bolo aspoň na chvíľu vymaniť tieto deti z prostredia smútku, nedostatku a problémov. Aby zabudli na smutné zážitky z tragických udalostí v rodine (na úmrtie rodičov, súrodencov či týranie), na dospelácke povinnosti (na manuálnu prácu v snahe zlepšiť sociálnu situáciu rodiny či starostlivosť o zdravotne postihnutého rodiča), na sociálne pomery (na staré a obnosené oblečenie a obuv, kritickú striedmosť v stravovaní a pod.) a ukázať im, že život môže vyzerať aj inak!

Od roku 2014 sa k projektu opäť pripojila Nadácia Markíza. OZ Štvorlístok deťom poskytovalo projektu rozsiahlu finančnú, materiálnu, programovú a personálnu podporu.

V roku 2018 sa uskutočnil posledný ročník tábora. Hlavným dôvodom bola najmä organizačná a ľudská vyčerpanosť, a najmä, čoraz zložitejšie a náročnejšie zabezpečenie finančného a materiálneho krytia projektu. Tábor bol pre všetky deti bezplatný a poskytoval im aj rozsiahlu materiálnu pomoc.

Za celú svoju 22-ročnú existenciu poskytol tábor útočisko a bezpečný priestor pre zábavu, oddych, nové skúsenosti a priateľstvá, ako aj rozsiahlu materiálnu pomoc pre takmer 5.600 detí z celej krajiny.

ZMENILI SME FORMU, NIE OBSAH

OZ Štvorlístok deťom ukončilo v roku 2018 po 22 rokoch projekt Letných táborov pre deti z ťažko skúšaných rodín. No naďalej vyvíja činnosť v prospech rodín, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácií.
Rozhodli sme sa pokračovať v tradícií nákupov potravín, hygienických a čistiacich prostriedkov, školských potrieb, oblečenia a obuvi pre deti z chudobných rodín, a to nielen pred Vianocami, ale v priebehu celého roka. Súčasne sme sa rozhodli podporovať aktivity na podporu hendikepovaných detí a ich rodín.

Zakladatelia OZ:
Mgr. Patrik Herman
Ing. Vladimír Maňka
JUDr. Soňa Šáliová